Suurpea küla keskel on EV 100 kingiplaadiga infotahvel

Suurpea Toomarahva bussipeatusesse pandud kultuurilooline infotahvel on kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.

Suurpea kogukond tähistas pühapäeval, 6. augustil 380. aasta möödumist küla esmamainimisest. Päev algas küla Loksa-poolses otsas Kärka turismitalus, kus Lahemaa 10. torupillipäevade raames esinesid muusikud Iirimaalt ja Hollandist ning lõõtspillimängija Kert Krüsban ansamblist Lahemaa Rahwamuusikud.
Edasi mindi külarahvaga Toomarahva bussipeatuse juurde külaplatsile, kus heisati küla lipp. Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi tervitas pidulisi ja ütles, et riigikantselei on teda volitanud Suurpea kogukonnale üle andma programmi „EV 100 igas külas“ plaati: „Programmi avaüritus oli 5. augustil Viljandimaal. Harjumaa esindajana esines seal Kaisa Kaisel regilauluga. Programmi raames Eesti Vabariigile sajandaks sünnipäevaks kingituse teinud külad saavad plaadi, mis kinnitatakse kingituse külge. Nõue on, et tegu peab olema kingiga, mis jääb alles, on tehtud kogukonnaga koos, avamisel toimub pidu. Suurpea saab tahvli Kuusalu vallast esimesena, Harjumaal on see teine tahvel, esimene anti üle Jõelähtme vallas.“
Toomarahva bussipeatusesse paigaldatud uue ootepaviljoni kõrvale seatud infotahvlilt eemaldas katte külavanem Tiina Perminov: „Ootepaviljoni eest täname vallavalitsust, infotahvli eest Eru Lahe Rannarahva Seltsi ja selle eestvedajat Linda Metsaorgu.“

Vallavanemalt saadud plaat kinnitati kaasa antud kruvidega tahvli külge. Raivo Nurmsalu Lahemaa Rahwamuusikutest mängis lõõtspillil paar tantsuviisi. Ansambli lauljad esitasid regilaulu „Ei ole luba tuulel tulla“, mis pärineb Kuusalu kihelkonnast.

Eru Lahe Rannarahva Seltsi juht Linda Metsaorg tutvustas tahvli saamislugu: „See on osa Keskkonnainvesteeringute Keskusest toetust saanud jätkuprojektist „Pärispea poolsaare rannalooduse õpperadade infostendid“. Projekt algas 2009. aastal, kui avasime Pärispea küla 750. aastapäeva puhul mereäärse matkaraja. Jätkuprojekti abil uuendasime Pärispea radade viitasid ja stende, pikendasime rada Suurpea Toomarahva peatuseni, panime üles neli uut infotahvlit.“

Kultuuriloolise tahvli tekstid koguti külarahva meenutustest, kokku pani Tiina Perminov. Infotahvli kujundas Anu Karjatse, kes joonistas selle jaoks küla talude kaardi. Suurpea on valdavalt piki mereäärt kulgev ahelküla. Kaardil on eraldi ära märgitud kõige vanemad 4 talu ehk põlistalud, uuemad talud, sõjaväelinnak, kiigeplatsid, lautrikohad, rändrahnud. 1934. aastal oli Suurpeal 39 talu, praegu elatakse 22 elumajas, suvilaid on 20.

Tahvlil on fotod külast 1960ndatel aastatel ning tänapäeval toimunud ühistest ettevõtmistest. Kirjas on lühiülevaade küla esmamainimisest 1637. aastal, kui Suurpead nimetatakse vakuraamatus külaks. Tutvustatakse külaelanike tegevusalasid, seltsielu ja kooliharidust minevikus ning tänapäeval.

Pärispea küla 380. aastapäeva pidu jätkus rannakeele koolitusega, õpetasid Riina Laanetu Tsitrest ja Heli Kendra Virvelt. Rannakeelseid lugusid pajatasid Suurpea vanemad prouad Reet Kivi ja Helje Lillepool.

Tiina Perminov: „Lasime teha ka infotahvlile trükitud tekstide ja piltidega voldiku ning lisasime inglisekeelse teksti, neid trükiti 100. Jagasime külalistele ja kõigile peredele külas.“

Külavanem kommenteeris, et rannakeel pakkus pidulistele huvi, mõnedki lubasid edaspidi hakata käima Leesi rahvamajas rannakeele rääkimise tundides.

Infotahvlid ka kalapüügist, sõjaväelinnakust ja rannaloodusest

Linda Metsaorg kõneles Sõnumitoojale, et Pärispea poolsaare õpperada kulgeb mööda rannajoont nüüd ka nõukogude armee kunagise instituudihoone merepoolses küljes, jõuab Suurpea sadamasse ja läheb sealt edasi külaplatsini: „Sõjaväelinnaku bussipeatuse läheduses on stend Suurpea merepolügooni ja sõjaväelinnaku kohta. Sadama juures on stend kalapüügist ja kalakaitsest Hara lahel, mis on koostatud Harju kalakaitseinspektori Mait Grigorjevi abil. Pärispea küla algusesse Lami talu rannakarjamaa mere äärde on pandud stend šoti mägiveistest ja rannaloodusest.“

Pikendatud matkaraja kohta ütles Linda Metsaorg, et seda on korrastanud Suurpea sadama omanik Peep Sarapuu koos abilistega, kohati vajab veel korrastamist.

Õpperajal on kavas teha sügisel rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel, 7. ja 8. oktoobril matk, osalema kutsutakse kohalikku rahvast, aga ka kõiki teisi Kuusalu vallast.

KIK toetas poolsaare õpperadade jätkuprojekti 11 500 euroga.

Tere tulemast Suurpeale!

Eesti põhjarannikul asuval Suurpea külal on kõik eeldused turismimagnetiks saamiseks.

Kõik meie poes suveniiride müügist kogutud rahad lähevad meie Suurpea arendamisele ja toetusele! Täname igaüks! Peida